Parteneriatul strategic ERASMUS+ în domeniul școlar cu titlul ”Skills for Life: Literacy” (SLL)

Proiect de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul ”Skills for Life: Literacy” (SLL)

Număr contract: 2014-1-RO01-KA201-002713_1

Plan de implementare a activităților în perioada 1 septembrie 2014-31 august 2016

Nr. crt.

Activități

Termen

1.Aspecte organizatorice (selecția membrilor din echipa de proiect, planul de lucru, diseminare, comunicarea cu partenerii europeni). 09-10/2014
2.Selecția elevilor care vor participa la activitățile proiectului și evaluarea lor inițială. 10-12/2014
3.Elaborarea instrumentelor de diseminare. Potrivit formularului de aplicație, România trebuie să elaboreze un pliant cu informații generale despre proiect. 11-12/2014-01/2015
4.Evaluarea trimestrială solicitată de ISJ Vaslui. (completare chestionare de către director, profesor, elevi), elaborare raport trimestrial). 12/2014
5.Activități pentru elaborarea primului modul din programul de training pentru elevi "The teaching of Life Skills with Literacy" (A Training Manual): "Reading Strategies". 12/2014 - 02/2015
6.

Organizarea primei întâlniri de proiect (România)

Subiecte principale: managament și coordonare, primul modul, instrumentele de diseminare.

02/2015
7.
  Documente/materiale/activități ”follow-up meeting”:
 • Procesul verbale al întâlnirii de proiect (minute);
 • Raportul de evaluare a primei întâlniri de proiect;
 • Buletinul informativ nr. 1
 • Actualizarea site-ului proiectului
02-03/2015
8.

Evaluarea trimestrială solicitată de ISJ Vaslui.

03/2015
9.Activități pentru elaborarea celui de-al doilea modul din programul de training pentru elevi "The teaching of Life Skills with Literacy" (A Training Manual): "Writing Strategies". 04-07/2015
10.Participarea la cea de-a doua întâlnire de proiect: Bursa, Turcia. Subiecte principale: managment și implementare, al doilea modul, evaluare intermediară. 05/2015
11.Documente/materiale/activități ”follow-up meeting”:
 • Procesul verbale al întâlnirii de proiect (minute);
 • Raportul de evaluare al întâlniri de proiect;
 • Buletinul informativ nr. 2
 • Actualizarea site-ului proiectului
05-06/2015
12.Evaluarea trimestrială solicitată de ISJ Vaslui (chestionare completate de director, profesori, elevi, raport trimestrial). 05-06/2015
13.Evaluarea intermediară la nivelul parteneriatului și la nivelul instituției:
 • Elaborarea instrumentelor pentru evaluarea intermediară, atât la nivelul parteneriatului, cât și la nivelul instituției.
 • Completarea chestionarelor de evaluare intermediară de către profesori și elevi;
 • Centralizarea răspunsurilor, propuneri de îmbunătățire a activității pentru al doilea an de proiect.
 • Completarea raportului cu activitățile de diseminare și exploatare la nivelul instituției.
 • Realizarea raportului privind activitățile de diseminare și exploatare la nivelul parteneriatului.
06-07/2015
14.Revizuirea programului de activități. 08-09/2015
15.

Elaborarea raportului intermediar trimis AN
Până la 30.10.2015 beneficiarul trebuie să completeze în Instrumentul de mobilitate (Mobility Tool) un raport intermediar privind implementarea proiectului, care acoperă perioada de raportare

10/2015
16.Activități pentru elaborarea celui de-al treilea modul din programul de training pentru elevi "The teaching of Life Skills with Literacy" (A Training Manual): "Speaking and Listening Strategies" (Oral Communication). 9-12/2015
17.Participarea la cea de-a treia întâlnire de proiect (Grecia). Subiecte principale: managment și implementare, al treilea modul, propuneri de îmbunătățire a activității. 10/2015
18.Implementarea unui proiect pe platforma e-Twinning în colaborare cu școlile partenere și alte școli din Europa 10/2015-06/2016
19.
  Documente/materiale/activități ”follow-up meeting”:
 • Procesul verbale al întâlnirii de proiect (minute);
 • Raportul de evaluare al întâlniri de proiect;
 • Buletinul informativ nr. 3
 • Actualizarea site-ului proiectului
10-11/2015
20.Evaluarea trimestrială solicitată de ISJ Vaslui (chestionare completate de director, profesori, elevi, raport trimestrial). 11-12/2015
21.Revizuirea și finalizarea programului de training pentru elevi "The teaching of Life Skills with Literacy". 01-02/2016
22.Realizarea și testarea a 5 planuri de lecție/planuri de activități extrașcolare pentru ghidul Think Literacy: Cross-Curricular Approaches" ("Literacy lessons"). 01-02/2016
23.Participarea la a patra întâlnire de proiect: Prato, Italia. Subiecte principale: management și implementare, stadiul realizării produselor intelectuale 03/2016
24.Evaluarea trimestrială solicitată de ISJ Vaslui (realizare raport trimestrial). 03/2016
25.Documente/materiale/activități ”follow-up meeting”:
 • Procesul verbale al întâlnirii de proiect (minute);
 • Raportul de evaluare al întâlniri de proiect;
 • Buletinul informativ nr. 4
 • Actualizarea site-ului proiectului
03-04/2016
26.Realizarea și testarea a 5 planuri de lecție/planuri de activități educaționale pentru ghidul Think Literacy: Cross-Curricular Approaches" ("Literacy lessons"). 03-04/2016
27.

Participarea la a cincea întâlnire de proiect: Pleven, Bulgaria

Subiecte principale: evaluarea finală, produsele intelectuale, raportul final, Erasmus+ Dissemination Platform

05/2016
28.
  Documente/materiale/activități ”follow-up meeting”:
 • Procesul verbale al întâlnirii de proiect (minute);
 • Raportul de evaluare al întâlniri de proiect;
 • Buletinul informativ nr. 4
 • Actualizarea site-ului proiectului
05-06/2016
29.

Evaluarea trimestrială solicitată de ISJ Vaslui (completare chestionar, realizare raport trimestrial).

05-06/2016
30.Finalizarea traducerii produselor intelectuale în limba română. 06-07/2016
05-06/2016
31.
  Evaluarea finală
 • Elaborarea instrumentelor pentru evaluarea finală, atât la nivelul parteneriatului, cât și la nivelul instituției.
 • Completarea chestionarelor de evaluare finală de către profesori și elevi;
 • Centralizarea răspunsurilor
 • Completarea raportului cu activitățile de diseminare și exploatare la nivelul instituției.
 • Realizarea raportului privind activitățile de diseminare și exploatare la nivelul parteneriatului.
06-07/2016
32.Completarea Platformei de diseminare ERASMUS+ 07-08/2016
33.
  Elaborarea raportului final trimis la AN
 • În termen de 60 de zile calendaristice de la data de finalizare a Proiectului menționată la Articolul I.2.2, beneficiarul trebuie să completeze în Instrumentul de mobilitate (Mobility Tool) raportul final de implementare a Proiectului. Elaborarea raportului final trimis la AN
 • În termen de 60 de zile calendaristice de la data de finalizare a Proiectului menționată la Articolul I.2.2, beneficiarul trebuie să completeze în Instrumentul de mobilitate (Mobility Tool) raportul final de implementare a Proiectului.
09-10/2016
34.Activități de diseminare și exploatare. Pe durata implementării proiectului
35.Comunicarea internă
36.Comunicarea cu partenerii europeni
37.Activități de sustenabilitate a proiectului2016-2017