Parteneriatul strategic ERASMUS+ în domeniul școlar cu titlul ”Skills for Life: Literacy” (SLL)

Grupul Ţintă

Elevi din clasele IX-XII (14-19 ani)


Scopul proiectului

Valorificarea potențialului literației ca instrument de dezvoltare personală și consolidare a competențelor cheie transversale necesare învățării pe tot parcursul vieții.


Obiectivele proiectului:

  • dezvoltarea competențelor elevilor în domeniul literației (citit, scris, vorbit, ascultat) și a competențelor cheie transversale (gândirea critică, atitudinea de relaționare, comunicare și colaborare cu ceilalți, comunicarea în limba maternă și în limba engleză, a învăța să înveți, spirit de inițiativă);
  • valorificarea strategiilor de lectură pentru dezvoltarea competențelor în domeniul literației la elevi și încurajarea lecturii pentru plăcere în rândul elevilor;
  • dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesorilor în conceperea și organizarea de activități și lecții care să contribuie la dezvoltarea în rândul elevilor a competențelor cheie transversale și a competențelor în domeniul literației;
  • promovarea schimbului de practici inovative și experiențe între școlile europene prin dezvoltarea unor materiale pedagogice bazate pe strategiile de citit, scris, vorbit;